Teenused

Oskan korraldada sündmuseid. Tunnen sündmuste korraldamise protsesse läbi ja lõhki. Mul on pikaaegne kogemus korraldada seminare ja koolitusi, firma pidusid ja pankette, väljasõite ja kliendipäevi, aga ka massiüritusi ja spordivõistlusi. 

Üks eredamaid mälestusi minu enda jaoks on „Networking“ seminari korraldamine Hiiumaal Padu hotellis. Osalejad, kes olid Eesti suurfirmade müügi eest vastutavad inimesed, viisin saarele tšarter lennuga. Koolituspäeva sisulise poole eest vastutas E. L. Sündmuse korraldasin Seminarikeskuse nime alt.

Pidulikuim sündmus, mida olen korraldanud, on Eesti Vabariigi sünnipäeva pidulik vastuvõtt-aktus. Kõige rahvarohkem sündmus oli Kiviõli mootorrataste mäkketõusu võistlus, kuhu tuli kokku ligikaudu 10 000 inimest.

Oskan teha ajalehti, ajakirju ja muid trükiseid. Tunnen ajalehe tegemise protsesse  hästi ja olen vajadusel võimeline teostama kõiki töid: planeerida, kirjutada, teisi kirjutajaid kaasata, vajadusel ka küljendada jms.

Selle valdkonna kõige olulisemaks kooliks pean tööd ajalehes Kuulutaja, kus ma valdavalt vastutasin selle eest, et müügi- ja kasuminumbrid rõõmustaksid omanikku; et kliendid saaksid parima võimaliku lahenduse ja nende tooted-teenused-ideed jõuaksid sihtrühmani. Peatoimetajana tegutsedes kuulus minu meelistegevuste hulka ajalehe sisu ja vormi parendamine, et lugejate seas populaarust veelgi tõsta. Lisaks kirjutasin regulaarselt artikleid Lääne-Virumaa elust-olust, tutvustasin lugejatele huvitavaid inimesi ja põnevaid ettevõtteid ja nende tegemisi.

Haljala Valla Sõnumite toimetamise käigus õppisin ja praktiseerisin küljendamist. Küljendamise oskuse omandasin Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor.

Oskan juhtida projekte ja protsesse. Kogu elu vältel olen ma sattunud käivitama ettevõtteid, ja vedama projekte. Valdavalt olen kokku puutunud koolitusprojektidega, sündmuste korraldamistega, mitmesuguste turundus- ja müügiedenduse projektidega. Kõige keerukam ja mitmetahulisem projekt, millega töötasin, oli Enduroxi käivitamise projekt. See hõlmas äriplaani kirjutamist, rahastamise taotlemist, tööprotsesside planeerimist ja käivitamist. Kõige põnevam projekt on siiani olnud Kiviõli mootorrataste mäkketõusu võistluste korraldamine. Sündmus tõi kohale 10 000 pealtvaatajat, 100 võistlejat meilt ja mujalt. Sündmuse korraldamine eeldas reklaamikampaania korraldamist, suhtlust Eesti Motospordiföderatsiooniga, võistlejatega, meediaga, piletimüügi korraldamine jne.